تبلیغات
هک شد این وبلاگ توسط بچه های سینما مهتاب هک شده استهک شد


sinama-mahtab.mihanblog.com


با استفاد هکر های مردانه شب گرد

هک شد

چرا هک شد

به دلیل دورغ گفتن و اذیت کردن و ایجاد مزاحمت باعث شد وبلاگ آقا مهدید هک شد به قول مرضیه واقعا حقش بود که وبلاگ حقش بشه و خواستم اینو بهت بگم شما کوچیکتر از اونی هستی بیای به ما برسی این کارت باعث شد هم حالتو بگیرم و هم بخاطر رو کم کنی اینو بدون اون فوش های که به من دادی میگفتی از طرف مرضیه همشو دورغ میگفتی و خواستم اینو بدونی ((((یک حرف مرضیه برام سند هستش )))) منم این وبلاگ دیگه بهت پس نمیدم میزارم همین جوری بمونه تا همه ببینه وقت اینو بدون به با این کارات به هیچ جا نمیرسی وقت به جیز زبون هیچی بلد نیستی


این وبلاگ میزارم یادگاری بمونه


عاقبته دورغگو

هک شد


هک شدبا استفاده از سرور های ایران هک شده است هک شدتاریخ :90/10/30

خدافظ آقا مهدی

هک شد